Czy podpisanie ugody w sprawie przedawnionego długu, to wyrok? Czy można skutecznie uchylić się od zapłaty mimo ugody?

Co do zasady, roszczenia o zapłatę ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie okresu wskazanego w ustawie dłużnik może uchylić się od spłaty długu, jeśli przed sądem powoła się na zarzut przedawnienia.  Należy jednak pamiętać, że termin ten może ulec przerwaniu...
Zajęcie przez komornika umowy zlecenia w roku 2018 – czy i w jaki sposób wynagrodzenie z umowy zlecenia jest chronione w toku egzekucji komorniczej

Zajęcie przez komornika umowy zlecenia w roku 2018 – czy i w jaki sposób wynagrodzenie z umowy zlecenia jest chronione w toku egzekucji komorniczej

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie na jakich zasadach oraz w jaki sposób przebiega proces zajęcia przez komornika wynagrodzenia z umowy zlecenia, a także jak wygląda ochrona dłużnika w toku egzekucji komorniczej. Umowa zlecenie jest umową...
Zajęcie przez komornika umowy zlecenia – czy i w jaki sposób wynagrodzenie z umowy zlecenia jest chronione w toku egzekucji komorniczej

Zajęcie przez komornika umowy zlecenia – czy i w jaki sposób wynagrodzenie z umowy zlecenia jest chronione w toku egzekucji komorniczej

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie na jakich zasadach, w jaki sposób przebiega proces zajęcia przez komornika wynagrodzenia z umowy zlecenia oraz jak wygląda ochrona w toku egzekucji komorniczej. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i zastosowanie...
Wzór skargi na komornika

Wzór skargi na komornika

W Sieci można znaleźć przeróżne wzory pism do komornika, ale i wzory skarg na komornika. Należy zwracać szczególną uwagę, czy są one formalnie poprawnie skonstruowane i można złożyć je do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Jakie elementy powinien zawierać...
Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

Skarga na komornika Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny musi w swojej pracy działać zgodnie z prawem oraz etyką zawodową. I tak, jak ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 nakłada na komornika szereg obowiązków, które jest...
Darmowy Prawnik

Darmowy Prawnik

Korzystanie z usług i pomocy prawnika zawsze kojarzy się z dużymi wydatkami, na które nie każdy jest w stanie sobie pozwolić. Im lepszy i bardziej doświadczony prawnik, tym większa staje się opłata za jego pracę. Zwłaszcza, jeżeli mecenas obsługuje sprawy z jakiejś...