Zajęcie przez komornika umowy zlecenia w roku 2018 – czy i w jaki sposób wynagrodzenie z umowy zlecenia jest chronione w toku egzekucji komorniczej

Zajęcie przez komornika umowy zlecenia w roku 2018 – czy i w jaki sposób wynagrodzenie z umowy zlecenia jest chronione w toku egzekucji komorniczej

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie na jakich zasadach oraz w jaki sposób przebiega proces zajęcia przez komornika wynagrodzenia z umowy zlecenia, a także jak wygląda ochrona dłużnika w toku egzekucji komorniczej. Umowa zlecenie jest umową...
Zajęcie przez komornika umowy zlecenia – czy i w jaki sposób wynagrodzenie z umowy zlecenia jest chronione w toku egzekucji komorniczej

Zajęcie przez komornika umowy zlecenia – czy i w jaki sposób wynagrodzenie z umowy zlecenia jest chronione w toku egzekucji komorniczej

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie na jakich zasadach, w jaki sposób przebiega proces zajęcia przez komornika wynagrodzenia z umowy zlecenia oraz jak wygląda ochrona w toku egzekucji komorniczej. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i zastosowanie...
Kwota wolna od egzekucji komorniczej

Kwota wolna od egzekucji komorniczej

Wielu naszych klientów, którzy otrzymali zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym martwi się, że komornik pozostawi ich bez środków do życia. Nic bardziej mylnego! W artykule tym omówimy najważniejsze zabezpieczenie majątku dłużnika jakim jest kwota wolna...
Czym jest fikcja doręczenia?

Czym jest fikcja doręczenia?

Nie otrzymałeś pozwu i nakazu zapłaty, a mimo to nakaz zapłaty uprawomocnił się? Prawdopodobnie sąd uznał, że doszło do tzw. fikcji doręczenia, która jest jednym ze sposobów uznania doręczenia za skuteczne. Fikcja doręczenia jest to uznanie, że pismo zostało doręczone...