Nasi klienci często pytają dlaczego sąd w ich sprawie wydał nakaz zapłaty, mimo że ich dług był już spłacony albo też przedawnił się.

Nie mieli jednak możliwości przedstawić tych argumentów, ponieważ nie tylko nie byli wzywani na posiedzenie sądu, ale nawet nie wiedzieli o fakcie wytoczenia przeciwko nim powództwa. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i jak można bronić swoich praw po otrzymaniu nakazu zapłaty.

Jak wygląda wydawanie nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty jest wydawany przez sąd na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że sąd co do zasady nie wzywa stron, ani świadków przed rozstrzygnięciem sprawy. Nakaz zapłaty może być wydany w postępowaniu nakazowym, upominawczym i w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Są to szczególne rodzaje procesu cywilnego, o uproszczonym charakterze, których zadaniem jest przyspieszyć rozpatrywanie przez sądy najczęściej prostych spraw o zapłatę. Jeżeli sprawa nadaje się do rozpoznania, w którymś z tych postępowań, a pozew jest prawidłowy formalnie, sąd zasądzi żądaną kwotę, bez przeprowadzania całego postępowania dowodowego. Pozwany o sprawie dowiaduje się dopiero przy doręczeniu mu nakazu zapłaty, do którego dołącza się sam pozew.

Jak kwestionować nakaz zapłaty

Czy to znaczy, że nie masz już możliwości obrony? Oczywiście masz taką możliwość. Jeżeli nie zgadzasz się z nakazem zapłaty, wystarczy w terminie 14 dni od jego otrzymania, wnieść sprzeciw lub – w postępowaniu nakazowym – zarzuty. W takim piśmie wystarczy napisać, że nie zgadzasz się z nakazem zapłaty.

Warto jednak również podać swoje argumenty i powołać dowody, aby zostały dopuszczone na kolejnym etapie. Po wniesieniu sprzeciwu lub zarzutów sprawa trafia do postępowania zwykłego, a sąd wyznacza rozprawę. Na rozprawie możesz przedstawić wszystkie argumenty przeciwko zasądzeniu żądanej w pozwie kwoty, zaprezentować dowody i powołać świadków.

Podsumowanie

Samo otrzymanie nakazu zapłaty nie oznacza jeszcze, że musisz żądaną przez powoda kwotę zapłacić. Nie oznacza też, że nie będziesz miał okazji przedstawić swoich argumentów w sądzie. Jeżeli uważasz że nie masz powodu płacić żądanej kwoty lub np. jest ona zbyt wysoka, koniecznie wnieś do sądu sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty.