Otrzymałeś pismo od Komornika o wszczęciu przeciwko Tobie egzekucji komorniczej, w której jako wierzyciel określony jest Fundusz Sekurytyzacyjny, mimo, że nigdy nie zawierałeś żadnej umowy z Funduszem? W niniejszym artykule poradzimy, czy taka egzekucja może być prowadzona oraz w jaki sposób obronić się przed taką egzekucją.

Pismo od komornika, a fundusz sekurytyzacyjny

Otrzymanie pisma od komornika sądowego informującego o wszczęciu egzekucji, w którym jako wierzyciel oznaczony jest Fundusz Sekurytyzacyjny najczęściej nie oznacza niestety pomyłki. Fundusze Sekurytyzacyjne to podmioty, których główna działalność polega na skupowaniu, często przedawnionych, długów. Wobec tego, choć nigdy nie zawierałeś umowy z Funduszem Sekurytyzacyjnym, jest bardzo prawdopodobne, iż w wyniku kupna długu, Fundusz stał się Twoim wierzycielem.

Funudusze Sekurytyzacyjne bardzo często skupują długi od takich podmiotów jak banki, operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej czy dostawcy mediów. Bardzo często też dług ten powstał wiele lat wcześniej i wynosił kwotę dużo niższą, niż wskazana kwota należności, wymieniona w piśmie komornika. Jest to następstwo naliczenia odsetek oraz dodatkowych opłat związanych z dochodzeniem należności.

Co ważne, takiego pisma nie należy ignorować – powinieneś zacząć działać jak najszybciej, by uniknąć zajęcia majątku przez komornika.

Podpowiadamy co robić w przypadku egzekucji z wniosku funduszu

W pierwszej kolejności powinieneś ustalić jaki tytuł egzekucyjny został wskazany przez Komornika w postanowieniu o wszczęciu egzekucji. Jest to najczęściej wyrok sądu lub nakaz zapłaty wydany przez sąd.

W dalszej kolejności powinieneś ustalić, czy otrzymałeś pismo z sądu informujące o toczącym się postępowaniu, jeszcze przed otrzymaniem informacji od komornika. Jeżeli nie otrzymałeś wcześniej informacji z sądu o toczącym się postępowaniu istnieje duże prawdopodobieństwo, że możliwe będzie uchylenie wyroku lub nakazu zapłaty wydanego przez sąd, co będzie wiązało się również z umorzeniem postępowania egzekucyjnego.

Ważne jest, żeby działać jak najszybciej, gdyż termin na wznowienie postępowania przed sądem może w niektórych wypadkach wynosić zaledwie 7 dni.

Obok informacji o tytule wykonawczym – nakazie zapłaty lub wyroku, znajduje się również informacja o sądzie, który je wydał oraz sygnatura akt sprawy. Najlepiej aby jeszcze przed upływem 7 dni od doręczenia informacji od komornika zwrócić się do sądu o udostępnienie akt sprawy do przeglądania. W tym celu należy zadzwonić do sądu (numer telefonu znajdziemy na stronie internetowej danego sądu) oraz podać swoje dane i sygnaturę sprawy. Podczas przeglądania akt sprawy warto zwrócić się o możliwość zrobienia zdjęć akt – będzie to pomocne do ustalenia możliwości wznowienia postępowania oraz zakwestionowania roszczenia powoda.

Następnie, najczęściej należy zwrócić się do Sądu o doręczenie wyroku lub nakazu zapłaty, będącego tytułem egzekucyjnym, we wniosku należy uprawdopodobnić, że nie został on nam wcześniej doręczony. Konkretne kroki na tym etapie mogą się jednak różnić i najlepiej skonsultować je z prawnikiem – pomyłka na tym etapie może zamknąć dalszą drogę.

Po otrzymaniu z Sądu pozwu lub nakazu zapłaty należy złożyć sprzeciw lub odpowiedź na pozew, w których zakwestionujemy roszczenie powoda. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż możliwości zakwestionowania roszczenia pozwu jest wiele, ale należy je dostosować do danej sprawy, dlatego też najlepiej zwrócić się do podmiotu profesjonalnego, który oceni możliwości zakwestionowania roszczenia powoda.

Niezależnie od powyższego, nawet wówczas, gdy otrzymaliśmy już wcześniej zawiadomienie z sądu o toczącym się postępowaniu, możliwe jest ograniczenie lub nawet wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Często bowiem kwota dochodzona w postępowaniu egzekucyjnym może być obliczona przez Fundusz nieprawidłowo i zawierać np. częściowo przedawnione odsetki. W takiej sytuacji możliwe jest złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego i ograniczenie kwoty dochodzonej w postępowaniu egzekucyjnym.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego możliwości na wstrzymanie czy ograniczenie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego z wniosku Funduszu Sekurytyzacyjnego jest wiele. Ważne jest jednak, by w takich sprawach działać szybko. Nadto, istotne jest dokładne przeanalizowanie całej sprawy, zarówno sądowej jak i egzekucyjnej, tak, by rozważyć wszystkie możliwe opcje ograniczenia lub wstrzymania postępowania egzekucyjnego.