Wielu naszych klientów, którzy otrzymali zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym martwi się, że komornik pozostawi ich bez środków do życia. Nic bardziej mylnego! W artykule tym omówimy najważniejsze zabezpieczenie majątku dłużnika jakim jest kwota wolna od potrąceń egzekucyjnych.

Poza maksymalnymi kwotami, które komornik może wyegzekwować na pokrycie należności istnieją także uregulowane ustawowo minimalne wartości, które muszą zostać pozostawione do dyspozycji dłużnika. Mowa o tzw. kwotach wolnych od potrąceń. Są one gwarancją utrzymania przez dłużnika niezbędnych środków do życia.

Ze względu na wzrost minimalnych wynagrodzeń o pracę oraz stawek emerytur i rent w 2017 roku wzrosła także kwota wolna od egzekucji. Innymi słowy, w uproszczeniu: komornik będzie mógł zająć mniejszą kwotę niż dotychczas.  

1.  Kwota wolna w przypadku potrącenia z wynagrodzenia o pracę

Podstawa prawna: art. 871 Kodeks Pracy

O wysokości kwoty wolnej od potrąceń decyduje rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca:

1) Praca w pełnym wymiarze czasu: kwotą wolną od potrąceń jest minimalne wynagrodzenia za pracę, czyli 2 000 zł brutto.

2) Praca w niepełnym wymiarze czasu: zmniejszeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę proporcjonalnie do wymiaru etatu.

3) Wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. popularna umowa zlecenie czy umowa o dzieło): brak jest ustawowo wyznaczonej kwoty wolnej od potrąceń, co oznacza, że komornik może zająć zasadniczo całe wynagrodzenie (wyjątkowa sytuacja ma miejsce, gdy dłużnik wykaże, iż wynagrodzenie z tego tytułu stanowi jedyne źródło dochodu).

Ponadto, otrzymane świadczenia alimentacyjne nie podlegają egzekucji, a w przypadku potrąceń na ich zaspokojenie, dłużnika nie chroni kwota wolna, co oznacza iż jego majątek może zostać umniejszony także w większej mierze niż zaprezentowane.

2. Kwota wolna w przypadku potrącenia z renty i emerytury

Podstawa prawna: art. 139 i 141 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Aktualnie kwotą wolną od potrąceń z renty i emerytury jest 50% najniższej renty i emerytury.  Od 1 lipca 2017 roku kwota wolna wzrośnie jednak do 75%.

Na przykład w przypadku emerytury, zgodnie z aktualnymi stawkami minimalnej emerytury (1000 zł brutto) osobom otrzymującym te świadczenia przysługuje kwota wolna od zajęcia w wysokości odpowiednio 500 zł, a od lipca- 750 zł brutto.

3. Kwota wolna w przypadku potrącenia z konta bankowego

Podstawa prawna: art. 54 Prawo bankowe

Od września 2016 r. środki pieniężne znajdujące się na kontach bankowych są wolne od zajęcia do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wartość ta jest niezależna od ilości współposiadaczy rachunku. Kwota ta wynosi więc aktualnie 1500 zł brutto miesięcznie.

Pamiętaj więc, że w przypadku egzekucji komorniczej  komornik nie może zostawić Cię „z niczym”. Istnieje ustawowe minimum, które musi zostać przy dłużniku jako środki do życia. Jeśli chciałbyś poradzić się, jaka będzie kwota wolna w Twoim indywidualnym przypadku, zapraszamy do konsultacji. Chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na wszystkie pytania.