Skarga na komornika

Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny musi w swojej pracy działać zgodnie z prawem oraz etyką zawodową. I tak, jak ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 nakłada na komornika szereg obowiązków, które jest zobligowany wykonywać podczas swych działań, jak i szereg praw, które mu przysługują, ale i takich, których musi bezwzględnie przestrzegać. Tak skargi na jego czynności zostały unormowane w artykule 767 Kodeksu postępowania cywilnego.

Skargi te dotyczą niedopatrzeń, uchybień, jak i nadużyć do których może dojść podczas egzekucji komorniczej.

Co ciekawe skargi może wnosić nie tylko dłużnik, czy wierzyciel, czyli osoby bezpośrednio związane z działaniem komornika, ale i osoby trzecie, które dostrzegą w czynach funkcjonariusza aspekty naruszające ich prawa, czy szeroko rozumiane dobro – pod warunkiem, że ta wykaże jakiś interes prawny. Czynności komornika zaskarżyć może jeszcze chociażby sąd, prokurator, jakieś organizacje lub instytucje, które żądały egzekucji.

Co można zaskarżyć?

Skarga na czynności komornika jest bardzo istotna, jeśli chodzi o kontrolę tego organu egzekucyjnego, jeśli chodzi o jego legalności. Po pojawieniu się wyżej wspomnianej skargi Sąd rejonowy przy którym działa komornik dokona kontroli funkcjonariusza i jego działań właśnie w tym zakresie. Świadomość ta powoduje, że komornicy zmuszeni są działać w zgodzie z literą prawa i wykonywać swoje obowiązki profesjonalnie i w należyty sposób.

Zaskarżyć można czynności – najczęściej wtedy, gdy nie są one wykonywane w zgodzie z etyką i prawem lub nawet wykraczają poza kompetencje komornika.

Oprócz tego zaskarżyć można także zaniechania, czyli sytuacje w których funkcjonariusz uchybia się od wykonania jakichś działań, które zobligowany był wykonać.

Nie można natomiast zaskarżyć bezczynności komornika, gdyż nie jest ona równoznaczna z zaniechaniem jakichkolwiek działań. W takim wypadku skargę złożyć można na przewlekłość postępowania egzekucyjnego i załatwia się w inny sposób.

 

 

4.7/5 - (10 votes)