Czym jest fikcja doręczenia?

Czym jest fikcja doręczenia?

Nie otrzymałeś pozwu i nakazu zapłaty, a mimo to nakaz zapłaty uprawomocnił się? Prawdopodobnie sąd uznał, że doszło do tzw. fikcji doręczenia, która jest jednym ze sposobów uznania doręczenia za skuteczne. Fikcja doręczenia jest to uznanie, że pismo zostało doręczone...