Weksel jako zabezpieczenie kredytu konsumenckiego

Weksel jako zabezpieczenie kredytu konsumenckiego

W tym artykule pochylimy się nad tematem weksli stanowiących instrument zabezpieczający kredyty konsumenckie. Czym jest weksel? W jakich sytuacjach nie powinniśmy godzić się na jego podpisanie? Jakie możliwości ochrony przysługują w przypadku bezprawnych działań...