Bankowy tytuł egzekucyjny a przedawnienie

Bankowy tytuł egzekucyjny a przedawnienie

Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego czyli takiego, który stwierdza istnienie wymagalnej wierzytelności banku, sam w sobie nie przerywa biegu terminu przedawnienia. Niestety znaczna część osób, w tym również część prawników, o tym nie wie i zakłada, że bankowy...