Wielu dłużników tak naprawdę nie kontroluje kwestii swojego zadłużenia. Idealnym przykładem takiej sytuacji jest fakt, że często brakuje im wiedzy, czy jakiś dług uległ już przedawnieniu, czy nie. Warto pamiętać, że komornik może egzekwować długi, które już się przedawniły. Funkcjonariusz ten nie ma w obowiązku sprawdzenia tego przed egzekucją i sprawdzenie tego stało do tej pory po stronie zadłużonego. Problemem jest to, że większość zadłużonych nie zna prawa, w tym często praw, które ich bronią.

Jak było do tej pory?

10 lat – tyle było potrzeba, aby uznać dług za przedawniony. Ale Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany, aby dług przedawniał się wcześniej, bo już po 6 latach. Czas na dochodzenie roszczeń też ma być o wiele krótszy. Z lat 10 to tylko lat 3, co jest sporą różnicą. Zmiany te ewidentnie uderzają w wierzycieli, a z drugiej strony są sporą ulgą dla zadłużonych.

Inną, chyba nawet ważniejszą z punktu widzenia dłużnika zmianą jest ta, która zakłada, że sądy od teraz zobligowane będą, by sprawdzić, czy dług, którego dotyczy sprawa nie jest przedawniony, przez co niemal z automatu odrzucane będą wnioski odnoszące się do starych zadłużeń. Jest to ogromne ułatwienie dla dłużników, którzy do tej pory sami musieli zbadać sprawę swojego długu w kwestii jego przedawnienia i w odpowiednim czasie złożyć stosowne zawiadomienie do sądu, by nie musieć spłacać zadłużenia.

Warto zaznaczyć, że zmiana ta ukróci nieprzyjemny proceder windykowania starych należności, zwłaszcza przez fundusze sekurytyzacyjne.

Czy dług znika?

Ciekawą sprawą jest fakt, że dług przedawniony, czy nie cały czas fizycznie istnieje. Różni je tylko fakt, że w przypadku długu przedawnionego wierzyciel nie ma jakiejkolwiek mocy prawnej by „zmusić” dłużnika do spłaty wierzytelności. Zwłaszcza w obliczu zmian, które wprowadza resort sprawiedliwości.

Będzie łatwiej Do tej pory komornik po prostu egzekwował dług. Wystarczył wniosek, który sprawdzany był jedynie pod kątem formalnym. Powodowało to, że wielu dłużników spłacało zadłużenia, które już od długiego czasu można było uznać za przedawnione. Teraz, gdy czas do przedawnienia się skrócił, a na sądy spadł obowiązek badania, czy zadłużenie od strony prawnej jest możliwe do egzekwowania ten proceder przestanie istnieć. Jest to ogromna ulga dla dłużników.

 

 

4.7/5 - (24 votes)