Komornik wedle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest funkcjonariuszem publicznym, co oznacza, że swoje obowiązki musi wykonywać zgodnie z literą prawa i przestrzegać regulacji zawartych właśnie w tej ustawie. Nie może on w żaden sposób nadużywać swoich uprawnień i wszystkie swe działania wykonywać w zgodzie z treścią swego ślubowania oraz przestrzegać etyki pracy.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że dłużnik, którego majątek zajmuje komornik ma przecież swoje prawa, które funkcjonariusz musi uszanować. Gdy z jego strony dojdzie do nadużyć i co za tym idzie – do naruszenia dóbr egzekwowanego – wówczas taki komornik może zostać wydalony ze służby i stracić swoje uprawnienia do wykonywania zawodu.

Jak powinien postępować komornik?

Jako funkcjonariusz publiczny komornik ma obowiązek działać w sposób transparentny. Całe jego postępowanie np. podczas egzekucji mienia musi być jawne dla osoby, której majątek jest właśnie zajmowany. Podczas wizytacji komornik ma obowiązek posiadać przy sobie legitymację, która zawiera wszelkie informacje potwierdzające jego kompetencje.

Komornik nie może zjawić się o której chce. Ustawa zakłada, że swoją pracę może on wykonywać od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 21. Wszelkie inne terminy, jak święta, niedziele, czy zwykłe dni po 21 w założeniu są porami, w których komornik nie pracuje i co za tym idzie – nie może wówczas wizytować w domu dłużnika. By mógł jednak wykonywać swoją pracę w tych terminach, potrzebuje on specjalnej zgody sądu.

Co jeśli komornik wyrządzi szkody?

Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że podczas swych działań funkcjonariusz publiczny wyrządzi jakiekolwiek szkody dłużnikowi, wówczas jest on zobowiązany do naprawy tych szkód.

Straty takie najczęściej wynikają przez nieodpowiednie wykonywanie swoich obowiązków przez komornika lub poprzez stosowanie przez niego nadużyć, czy też często poprzez wykraczanie poza swoje kompetencje. Co ciekawe nawet, jeśli komornik zleci dokonanie egzekucji swojemu zastępcy lub asesorowi komorniczemu to też on odpowiada za szkody, które wystąpiły podczas błędnie wykonywanych procedur – nawet, jeśli fizycznie nie miał z nimi nic wspólnego.

Komornik nie może zabrać z majątku niczego poza tym, co napisane jest we wniosku na którego podstawie działa. Czyli może on dokonać tylko takiego zajęcia o jakie wnosił wierzyciel. Niestosowanie się do wniosku jest także nadużyciem ze strony komornika za które może on stracić swoje uprawnienia.

Dłużnicy powinny być zatem bardzo czujni, gdy poddawani są działaniom komornika. Nie można pozwolić nad nadużycia, wyrządzanie szkód, a zwłaszcza łamanie prawa przez funkcjonariusza publicznego.

 

 

4.8/5 - (20 votes)