W praktyce zawodowej bardzo często spotykamy się z sytuacją gdy nasi klienci otrzymują pismo od komornika dotyczące wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciela oznaczonego nazwą „fundusz niestandaryzowany sekurytyzacyjny”.

Bardzo często jest to dopiero pierwsze pismo z informacją w sprawie zadłużenia, niepoprzedzone korespondencją z funduszu ani z sądu. Bardzo często zdarza się również, że dłużnicy dowiadują się o sprawie dopiero od swojego pracodawcy, który to informuje go o zajęciu wynagrodzenia przez komornika. Co należy w takiej sytuacji zrobić? Czy sprawa jest z góry przegrana? Jak bronić się przed windykacją?

Czym jest fundusz sekurytyzacyjny?

 

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym jest fundusz sekurytyzacyjny. Podmioty te zajmują się zakupem wierzytelności lub praw do świadczeń z wierzytelności. Przejście wierzytelności na nabywcę następuje poprzez umowę cesji. Nowy wierzyciel jest uprawniony zarówno do dochodzenia wierzytelności jak i żądania odsetek należności głównej.

 

Zmiana adresu

 

Bardzo często fundusze zakupują wierzytelności sprzed kilku a nawet kilkudziesięciu lat. W przeciągu tak długiego czasu mogłeś zmienić miejsce zamieszkania dlatego wcześniejsza korespondencja mogła być przesyłana na stary adres. Ze względu na stosowanie fikcji doręczenia Sąd w takim przypadku uznaje pisma za skutecznie doręczone. Jeżeli tak było w Twojej sprawie to powinieneś dążyć do obrony swoich praw poprzez podniesienie odpowiednich zarzutów na podstawie odpisów pozwu oraz orzeczeń Sądu.

Analiza dokumentów

 

Analiza pozwu jest istotna ze względu na to, że sprawa może okazać się przedawniona albo nabycie wierzytelności nie zostało skutecznie wykonane. W przypadku spraw, które prowadziliśmy często pojawiały się umowy cesji zawarte z pracownikiem funduszu, który nie posiadał legitymacji czynnej do reprezentacji w tym zakresie.

Taka omyłka nabywcy może okazać się dla dłużnika kluczowa. Bardzo często zdarzają nam się również przelewy wierzytelności, która to de facto była już przedawniona w momencie zawierania umowy cesji. Pamiętaj – bankowe tytuły egzekucyjne przedawniają się z terminem 3 letnim a zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (III CZP 29/16) nabywca wierzytelności nie może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia spowodowane wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie BTE zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.  

Najczęściej, w przypadku niedoręczenia wcześniejszej korespondencji wystarczy złożyć wniosek o doręczenie nakazu zapłaty. Niekiedy jednak sytuacja może wyglądać inaczej i powód nieodebrania przesyłki może być inny jak błędne wskazany w pozwie adres pozwanego. Może się okazać, że koniecznym będzie np. złożenie wniosku o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu wraz ze sprzeciwem czy też zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

Należy pamiętać, że każdą sprawę musimy traktować indywidualnie. Zachęcamy do skorzystanie z usług prawnika, który dokładnie przeanalizuje wszystkie dokumenty i znajdzie rozwiązanie najbardziej dogodne. Pamiętaj, że jeżeli w Twojej sprawie pozornie „nie da się nic zrobić” to warto szukać innych możliwości, ponieważ być może uda się zmniejszyć wierzytelność o długi już przedawnione.  

 

 

4.6/5 - (14 votes)