Prowadzone przeciwko Tobie jest postępowanie egzekucyjne, a jednocześnie jesteś emerytem lub rencistą? Od 1 lipca 2017 r. wprowadzane są pozytywne zmiany w zakresie wyższej kwoty wolnej od potrąceń komorniczych w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W tym artykule omówimy wprowadzane zmiany, ich znaczenie praktyczne oraz rozwiązania przejściowe w związku z toczącymi się już sprawami.

Poza kwotami maksymalnymi, które mogą być egzekwowane przez komornika istnieją także uregulowane ustawowo minimalne kwoty, które muszą zostać pozostawione do dyspozycji dłużnika. Mowa o tzw. kwotach wolnych od egzekucji.  Stanowią one gwarancję pozostawienia dłużnikowi podstawowych środków pozwalających na utrzymanie się i zaspokojenie potrzeb życia codziennego.

Ze względu na wzrost minimalnych wynagrodzeń o pracę oraz stawek emerytur i rent w 2017 roku,  zwiększyła się także kwota wolna od egzekucji, co oznacza, że komornik będzie mógł zająć mniejszą kwotę niż dotychczas.

Więcej pieniędzy w portfelu emerytów i rencistów

Od 1 lipca 2017 r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń komorniczych w zakresie odpowiadającym 75% kwoty najniższej emerytury lub renty. Dotyczy to sum egzekwowanych czy potrącanych na mocy tytułów wykonawczych opatrzonych klauzulą wykonalności. Poprzednio kwota ta stanowiła 50% sumy odpowiadającej wysokością najniższej emerytury lub renty. W praktyce oznacza to, że komornicy będą mogli zająć wyłącznie 25% kwoty brutto otrzymywanej przez dłużnika świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Podstawa prawna: art.141 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2036) –  w brzmieniu nadanym przez nowelizację ustawy z 15.12.2016r.

Emerytury i renty – kwoty wolne od egzekucji i potrąceń – stawki brutto
STAN PRAWNY CAŁKOWITA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY CZĘŚCIOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY
Najniższa

emerytura, renta

Kwota wolna Najniższa renta Kwota wolna
1 marca 2017 1000,00 zł             500,00 zł 750,00 zł 375,00 zł
1 lipca 2017 1000,00 zł       750,00 zł 750,00 zł 562,50 zł

Znaczenie praktyczne dla dłużników i wierzycieli

 

Co oznacza to dla dłużników? Kwota wolna od potrąceń komorniczych wynosi teraz 750 złotych – jeśli egzekwowany dłużnik pobiera emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (dotychczas 500 zł). Natomiast w przypadku, gdy  dłużnik pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy  kwota wolna od potrąceń to 562,50 złotych (dotychczas 375 złotych).

Rozważmy przykład praktyczny zarówno przy najniższej wysokości emerytury (przykład I) I oraz gdy kwota emerytury jest znacznie wyższa od minimalnej kwoty ( przykład II )

  1. Przy kwocie emerytury 1000 zł brutto –  750 zł brutto to kwota wolna od potrąceń, czyli zajęciu może podlegać kwota 250 zł brutto
  2. Przy  kwocie emerytury 2000 zł brutto – 750 zł brutto to kwota wolna od potrąceń, czyli zajęciu może podlegać kwota 1250 zł

Pomysłodawcy tych zmian argumentują omawiane rozwiązania w ten sposób, iż minimalna pensja była chroniona przed egzekucją, natomiast minimalna kwota emerytury i renty – nie.

Nowe przepisy będą stosowane nie tylko do postępowań wszczynanych począwszy od 1 lipca 2017 r., ale również do zobowiązań istniejących w tym dniu.

Podsumowanie

 

Zmiany w zakresie egzekucji ze świadczeń emerytalno-rentowych wprowadzone nowelizacją ustawy o  emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mają za zadanie zapewnienie większej ochrony dłużników, co wyraża się tym, iż  jeżeli ktoś dysponuje świadczeniem niższym niż kwota wolna od potrąceń i egzekucji – komornik nie potrąci takiej osobie ani złotówki.

 

 

4.9/5 - (11 votes)