Kiedy traci ważność sadowy nakaz zapłaty?

Kiedy traci ważność sadowy nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądu wydane w postępowaniu nakazowym lub upominawczym na podstawie pozwu, które wraz z uzyskaniem prawomocności ma skutki wyroku. Nakaz zapłaty traci moc w przypadku prawidłowego wniesienia sprzeciwu. Wówczas wyznaczona zostanie rozprawa. W...
Intrum Justitia sp. z o.o.

Intrum Justitia sp. z o.o.

Otrzymałeś nakaz zapłaty z Intrum Justitia sp. z o.o.?   Skontaktuj się z nami, a przeanalizujemy Twoją sprawę i bezpłatnie przygotujemy wycenę. Być może jesteś w stanie uniknąć zapłaty długu! Czym jest fundusz sekurytyzacyjny Intrum Justitia? Jest to podmiot,...