W Sieci można znaleźć przeróżne wzory pism do komornika, ale i wzory skarg na komornika. Należy zwracać szczególną uwagę, czy są one formalnie poprawnie skonstruowane i można złożyć je do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Jakie elementy powinien zawierać wzór skargi na komornika?:

  • oznaczenie sądu, do którego kierujemy naszą skargę
  • wskazanie stron postępowania wraz z adresami,
  • oznaczenie, jaki to rodzaj pisma
  • oznaczenie sygnatury akt komorniczych,
  • określenie, jaką czynność zaskarżamy lub o zaniechaniu jakiej jest mowa,
  • prośba o dokonanie, uchylenie lub zmianę czynności wraz z dodanym uzasadnieniem,
  • podpis wnoszącego skargę

Wnosząc skargę należy pamiętać, że trzeba przygotować odpis dla każdej ze stron. Wniesienie takiej skargi wiąże się z opłatą w wysokości 100 złotych, ale wraz ze skargą można złożyć wnioskować o zwolnienie z tej opłaty.

 

 

4.6/5 - (5 votes)