Kiedy traci ważność sadowy nakaz zapłaty?

Kiedy traci ważność sadowy nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądu wydane w postępowaniu nakazowym lub upominawczym na podstawie pozwu, które wraz z uzyskaniem prawomocności ma skutki wyroku. Nakaz zapłaty traci moc w przypadku prawidłowego wniesienia sprzeciwu. Wówczas wyznaczona zostanie rozprawa. W...
Zajęcie zwrotu podatku przez komornika

Zajęcie zwrotu podatku przez komornika

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Czy komornik może zająć zwrot podatku dochodowego? Sprawa niestety nie jest oczywista co wiąże się z rozbieżnymi stanowiskami doktryny w tym zakresie oraz orzecznictwem, które nie dostarcza nam jednoznacznej...