Czy podpisanie ugody w sprawie przedawnionego długu, to wyrok? Czy można skutecznie uchylić się od zapłaty mimo ugody?

Co do zasady, roszczenia o zapłatę ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie okresu wskazanego w ustawie dłużnik może uchylić się od spłaty długu, jeśli przed sądem powoła się na zarzut przedawnienia.  Należy jednak pamiętać, że termin ten może ulec przerwaniu...

Pozew i nakaz zapłaty za kredyt z 2008 roku od BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Pozew i nakaz zapłaty za kredyt z 2008 roku od BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Otrzymałeś lub otrzymałaś właśnie pozew i nakaz zapłaty za kredyt z 2008 roku od BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY lub BEST I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY? Jeżeli, tak to najpewniej pismo...

Kiedy traci ważność sadowy nakaz zapłaty?

Kiedy traci ważność sadowy nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądu wydane w postępowaniu nakazowym lub upominawczym na podstawie pozwu, które wraz z uzyskaniem prawomocności ma skutki wyroku. Nakaz zapłaty traci moc w przypadku prawidłowego wniesienia sprzeciwu. Wówczas wyznaczona zostanie rozprawa. W...

Zajęcie zwrotu podatku przez komornika

Zajęcie zwrotu podatku przez komornika

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Czy komornik może zająć zwrot podatku dochodowego? Sprawa niestety nie jest oczywista co wiąże się z rozbieżnymi stanowiskami doktryny w tym zakresie oraz orzecznictwem, które nie dostarcza nam jednoznacznej...

Co to jest sprzeciw od nakazu zapłaty?

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty, zapewne zwróciłeś uwagę na ostatni zapis- pouczenie o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz skutkach niezaskarżenia nakazu. Zastanawiasz się co to właściwie oznacza? Wielu pozwanych zwraca się do nas właśnie z tym pytaniem, nie wiedząc co...

Uznanie długu – co oznacza

Uznanie długu – co oznacza

W artykule tym odpowiemy na pytanie czym jest uznanie długu i jakie są jego skutki. Jeśli jesteś dłużnikiem zachęcamy do zaznajomienia się z tą instytucją, dzięki czemu unikniesz pułapek zastawionych przez wierzyciela. Uznanie długu jest czynnością prawną- zachowaniem...

Czym jest fikcja doręczenia?

Czym jest fikcja doręczenia?

Nie otrzymałeś pozwu i nakazu zapłaty, a mimo to nakaz zapłaty uprawomocnił się? Prawdopodobnie sąd uznał, że doszło do tzw. fikcji doręczenia, która jest jednym ze sposobów uznania doręczenia za skuteczne. Fikcja doręczenia jest to uznanie, że pismo zostało doręczone...

Czy niespłacony kredyt ulega przedawnieniu?

Czy niespłacony kredyt ulega przedawnieniu?

Nasi klienci często pytają nas czym jest przedawnienie? W jakim terminie dług ulega przedawnieniu oraz czy niespłacony kredyt również się przedawnia? Poniżej przykładowy problem: „W 2005 roku wziąłem kredyt w banku. Niestety 2 lata później moja sytuacja finansowa...

Czym jest nakaz zapłaty?

Czym jest nakaz zapłaty?

Nasi klienci zgłaszają się do nas często z pytaniem czym jest nakaz zapłaty, dlaczego wcześniej nie otrzymali żadnego powiadomienia o toczącej się sprawie sądowej i co mogą zrobić w sytuacji, w której otrzymali taki nakaz. Aby wyjaśnić wątpliwości należy wskazać, że...

Szybki kontakt

wypełnij formularz


    Dbamy o Twoją prywatność. Twój adres email posłuży tylko do kontaktu w sprawie wyceny.