Czy podpisanie ugody w sprawie przedawnionego długu, to wyrok? Czy można skutecznie uchylić się od zapłaty mimo ugody?

Co do zasady, roszczenia o zapłatę ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie okresu wskazanego w ustawie dłużnik może uchylić się od spłaty długu, jeśli przed sądem powoła się na zarzut przedawnienia.  Należy jednak pamiętać, że termin ten może ulec przerwaniu...

Pozew i nakaz zapłaty za kredyt z 2008 roku od BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Pozew i nakaz zapłaty za kredyt z 2008 roku od BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Otrzymałeś lub otrzymałaś właśnie pozew i nakaz zapłaty za kredyt z 2008 roku od BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY lub BEST I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY? Jeżeli, tak to najpewniej pismo...

Pismo od DEBITO NSFIZ- czy jest się czego obawiać?

Pismo od DEBITO NSFIZ- czy jest się czego obawiać?

Właśnie otrzymałeś pismo od DEBITO NSFIZ? Zastanawiasz się co to za firma oraz w jaki sposób uzyskała status Twojego Wierzyciela? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytania, które najczęściej pojawiają się w rozmowach z naszymi Klientami oraz które budzą...

Weksel jako zabezpieczenie kredytu konsumenckiego

Weksel jako zabezpieczenie kredytu konsumenckiego

W tym artykule pochylimy się nad tematem weksli stanowiących instrument zabezpieczający kredyty konsumenckie. Czym jest weksel? W jakich sytuacjach nie powinniśmy godzić się na jego podpisanie? Jakie możliwości ochrony przysługują w przypadku bezprawnych działań...

Kiedy traci ważność sadowy nakaz zapłaty?

Kiedy traci ważność sadowy nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądu wydane w postępowaniu nakazowym lub upominawczym na podstawie pozwu, które wraz z uzyskaniem prawomocności ma skutki wyroku. Nakaz zapłaty traci moc w przypadku prawidłowego wniesienia sprzeciwu. Wówczas wyznaczona zostanie rozprawa. W...

Zajęcie zwrotu podatku przez komornika

Zajęcie zwrotu podatku przez komornika

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Czy komornik może zająć zwrot podatku dochodowego? Sprawa niestety nie jest oczywista co wiąże się z rozbieżnymi stanowiskami doktryny w tym zakresie oraz orzecznictwem, które nie dostarcza nam jednoznacznej...

Co to jest sprzeciw od nakazu zapłaty?

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty, zapewne zwróciłeś uwagę na ostatni zapis- pouczenie o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz skutkach niezaskarżenia nakazu. Zastanawiasz się co to właściwie oznacza? Wielu pozwanych zwraca się do nas właśnie z tym pytaniem, nie wiedząc co...

Wzór skargi na komornika

Wzór skargi na komornika

W Sieci można znaleźć przeróżne wzory pism do komornika, ale i wzory skarg na komornika. Należy zwracać szczególną uwagę, czy są one formalnie poprawnie skonstruowane i można złożyć je do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Jakie elementy powinien zawierać...

Szybki kontakt

wypełnij formularz


    Dbamy o Twoją prywatność. Twój adres email posłuży tylko do kontaktu w sprawie wyceny.